O klubie

MISJA KLUBU

Naszym głównym celem jest popularyzacja siatkówki poprzez profesjonalne szkolenie przyszłych mistrzów. Uczymy naszą młodzież pracy w zespole, odpowiedzialności, uczciwości i szacunku.
Oprócz tego kładziemy również duży nacisk na edukacje naszych podopiecznych.

HISTORIA KLUBU

Uczniowski Klub Sportowy SMS Sparta Kraków został założony w czerwcu 2012 r. przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 w Krakowie w ramach wspólnej inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego, rodziców uczniów oraz dyrektora szkoły. Razem z rodzicami i szkołą chcieliśmy stworzyć możliwość dla dzieci i młodzieży uprawiania piłki siatkowej na wysokim poziomie. Pierwszym Prezesem został wybrany Tomasz Gajewski. Obecnie stanowisko to zajmuje Kacper Osuch.

Niedługo potem podpisano umowę na mocy której ZSOS nr 2 w Krakowie dołączyła do ogólnopolskiego programu Siatkarskich Ośrodków Szkolnych. Program dzięki któremu tysiące utalentowanych młodych adeptów piłki siatkowej w całej Polsce ma doskonałe warunki do szkolenia sportowego. Należy podkreślić, że SOS przy ZSOS 2 w Krakowie na przestrzeni ostatnich kilku lat dorobił się miana jednego z najlepiej działających i największych ośrodków w kraju czego dowodem mogą być często organizowane akcje szkoleniowe w naszej szkole.

W maju 2016 r. zorganizowaliśmy I edycję rozgrywanego cyklicznie co roku Turnieju „Wawelskiego Smoka. Turniej rozgrywany pod patronatem prezydenta miasta Krakowa Pana Jacka Majchrowskiego z roku na rok organizowany jest na co raz większą skalę gromadząc na obiektach liczbę około 1000 uczestników. Co ważne wiele zespołów zarówno z Polski jak i z zagranicy jest pod wrażeniem organizacji turnieju zapewniając o udziale na przyszły rok.

Jako klub organizujemy obozy szkoleniowe w okresie letnim i zimowym a także bierzemy częsty udział w turniejach towarzyskich zarówno w Polsce jak i za granicą.

We wrześniu 2016 r. swoją działalność rozpoczęło I Liceum Sportowe w Krakowie działające przy ZSOS 2 umożliwiając uczniom kontynuację nauki i szkolenia sportowego także na poziomie liceum.    3 lata później przy liceum powstały oddziały Szkoły Mistrzostwa Sportowego co nie tylko podniosło rangę szkoły ale także stworzyło szansę uczniom na niespotykany dotąd rozwój.

SMS Sparta od kilku lat współpracuje z klubem AGH Kraków występującym w I lidze siatkarzy. Dzięki temu człon „AGH” widnieje w nazwie sekcji męskiej naszego klubu, ale również nasi zawodnicy mają okazję do uczestnictwa w treningach na poziomie I ligi a najbardziej utalentowani mają szansę na dołączenie do drużyny na stałe oraz podjęcie studiów na Akademii Górniczo-Hutniczej. W 2019 r. sekcja żeńska nawiązała współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim otwierając możliwości sportowe jak i naukowe przy jednej z najlepszych uczelni w kraju.

Można śmiało powiedzieć, że klub Sparta należy do jednego z największych i najlepiej rozwiniętych ośrodków siatkarskich w kraju prowadząc szkolenie już od 7 roku życia. Nasi zawodnicy, zawodniczki mają doskonałe warunki do treningu co przekłada się na ich liczne sukcesy zarówno na arenie wojewódzkiej jak i krajowej. Możemy się także pochwalić obecnością naszych zawodników, trenerów w kadrach narodowych.